untitled13 تماس با گوشی در حالت خاموش(سونی اریکسون)

حتمأ برای شما نیز پیش آمده است که قصد گرفتن تماس یا کار ضروری دیگری با گوشی خود دارید ، اما گوشی شما شارژ ندارد. این موارد راه چاری ای که به ذهن افراد میرسد استفاده از تلفن ثابت یا همگانی و حتی قرض گرفتن گوشی افراد دیگر است اما ما در اینجا ترفندی را برای شما قرار دادیم که با استفاده از آن میتوانید با موبایل خود جند تماس ضروری بگیرید برای دیدن این ترفند به ادامه مطلب بروید:

جستجو های مرتبط با این مطلب:

  • دانلود ساعت گوشی اندروید در حالت خاموش
  • اندروید گوشی خاموش با تماس
  • دانلود درحالت خاموش
  • راه ارتباط گوشی اندروید باگوشی دیگر
  • روش دایورت گوشی سونی اریکسون
  • نحوه تنظیم دریافت تماسها در حالت خاموش گوشی
  • نرم افزار تماس با گوشى درحالت خاموش
  • چاری برای سفیدی دندان